Κώδικας Δεοντολογίας

 Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται  από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ.