Όροι Χρήσης & Συναλλαγής

 1. Εισαγωγή :

Καλώς ήλθατε στη SpitiStyle.gr και ευχαριστούμε για την προτίμηση σας. Κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας μας, συμφωνείτε ανεπιφύλακτα με όλους τους όρους που αφορούν στη χρήση οι οποίοι ακολουθούν και θα πρέπει να τους διαβάσετε προσεκτικά.

 1. Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα :

Η SpitiStyle δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της SpitiStyle.gr τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχόμενων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

 1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας :

 Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας μας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος ανήκουν στην εταιρεία μας ή σε τρίτα πρόσωπα που νομίμως μας έχουν παραχωρήσει τη χρήση τους ή/και μας εκπροσωπούν ή/και εκπροσωπούνται από την εταιρεία μας. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση υλικού της ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου αυτής. Η εμφάνιση του υλικού στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του.

 1. Ασφάλεια : 

SSL – Secure Socket Layer: Η εταιρεία μας έχει προβεί σε διαδικασίες που προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που ο χρήστης/πελάτης εισάγει στην ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας τεχνολογία SSL – Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL βασίζεται σε ένα κωδικό κλειδί (session key) για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της σύνδεσης SSL. O server αποκωδικοποιεί το κλειδί ασφαλείας χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό του κλειδί και πραγματοποιεί μια ασφαλή σύνδεση). To μεγέθους του κλειδιού είναι 2.048 bits
 
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας μας ακολουθούν και εναρμονίζονται με το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (ν. 2251/1994). Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των πελατών μας είναι απόρρητες και διασφαλίζονται από πρωτόκολλα τέτοια ώστε ο χρήστης/πελάτης να αισθάνεται και να είναι ασφαλής καθ’ όλη της διάρκεια της χρήσης της ιστοσελίδας μας.
Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη/πελάτη προς την εταιρεία μας είναι απόρρητες και χρησιμοποιούνται προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία με το κατάστημα και τις υπηρεσίες μας. Η εταιρεία μας δεν αποκαλύπτει, μεταβιβάζει, παραχωρεί ή ανταλλάσσει σε καμία περίπτωση προσωπικά δεδομένα πελατών της, εκτός και εάν αυτό επιβάλλεται από νόμο ή δικαστική απόφαση. 

 1. Εταιρική Ευθύνη :

 Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο τεχνικό λάθος λόγω της φύσεως του διαδικτύου. Η εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους ή για λάθη στα δεδομένα που εισάγει ο χρήστης/πελάτης στις φόρμες παραγγελιών, καθώς και για τυχόν λάθη σε τιμές ή χαρακτηριστικά προϊόντων. Ωστόσο, σε περίπτωση λάθους σε τιμή ή χαρακτηριστικό προϊόντος θα πράξουμε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό ώστε να διορθωθεί το λάθος και σε επίπεδο ιστοσελίδας, αλλά και απέναντι στον εκάστοτε πελάτη/χρήστη.

 1. Ευθύνη Πελάτη/Χρήστη :

Η ευθύνη για την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας και για το περιεχόμενο των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη/πελάτη. 
Οποιαδήποτε παράνομη χρήση της ιστοσελίδας επιφέρει αυτόματα διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση και ενδέχεται να  εκκινήσει  αντίστοιχες νομικές διαδικασίες σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά ότι δεν χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα για :

 • παράνομη συλλογή ή αποθήκευση δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες
 • αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο ή προκαλεί βλάβη στην εταιρεία μας ή σε οποιονδήποτε τρίτο
 •  αποστολή, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail, ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που παραβιάζει ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, διακριτικό τίτλο, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα της εταιρείας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
 1. Κώδικας Δεοντολογίας :

 Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται  από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ.

 1. Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

  Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ( ΓΚΠΔ 2016/679 ), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( ΑΠΔΠΧ )

Βάση της νέας Πολιτικής Απορρήτου, για την εναρμόνιση με το νέο νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το νόμο 4624/2019, ο οποίος ενσωμάτωσε την οδηγία ΕΕ 2016/680 και έθεσε σε εφαρμογή τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 με ισχύ από 25 Μαΐου 2018.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου αναφέρεται στα προσωπικά δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας, τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης  καθώς και προστασίας αυτών των δεδομένων.

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με την παρούσα πολιτική απορρήτου είναι η SpitiStyle.gr.Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται μόνο για τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή για τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους έχετε εσείς συναινέσει και καταχωρήσει με την εγγραφή σας στο newsletter.

Η SpitiStyle.gr αιτείται την εκ μέρους σας υποβολή ορισμένων προσωπικών δεδομένων κατά:

 • τη δημιουργία λογαριασμού από εσάς στον ιστότοπο της
 • την πραγματοποίηση αγορών
 • την αίτηση λήψης ενημερώσεων για νέα προϊόντα, διαγωνισμούς, προσφορές
 • την επικοινωνία σας με αντιπροσώπους μας
 • την συμμετοχή σας στους διαγωνισμούς
 • την χρήση της ιστοσελίδας μας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ:

  Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς, κάποια δεδομένα συλλέγονται αυτόματα από τη συσκευή σας ή το πρόγραμμα διαδικτυακής περιήγησης που χρησιμοποιείτε ενώ κάποια άλλα σας τα ζητάμε για την εξυπηρέτηση σας κατά τη χρήση ή και αποστολή των προϊόντων μας προς εσάς.

Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:

  Ονοματεπώνυμο, e-mail, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση παράδοσης και διεύθυνση χρέωσης, φύλο, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία σύνδεσης και λογαριασμού (συμπεριλαμβανομένου ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης), ιστορικό αγορών, προσωπικές προτιμήσεις, κατάλογος προϊόντων προς ενδεχόμενη μελλοντική αγορά καθώς και τα cookies, διευθύνσεις IP, επικεφαλίδες παραπομπής (referrer headers), δεδομένα αναγνώρισης του προγράμματος διαδικτυακής περιήγησης και της έκδοσής του, καθώς και εικόνες συλλογής στατιστικών στοιχείων (web beacons) και ετικέτες (tags).

     Cookies :

Σχετικά με τα cookies πρέπει να πούμε ότι έιναι αρχεία, που αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του χρήστη, όταν επισκέπτεται τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες, οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη, μπορεί να περιέχουν στοιχεία, όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε και με ποια συχνότητα, σύνδεσή τους με link άλλων ιστοτόπων, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης, τις επιλογές τους στον ιστότοπο, καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισής του χρήστη, πάντοτε ανώνυμα. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας.

Σκοπός χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων:

Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή κατά τη πραγματοποίηση αγοράς από εσάς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας παρέχουμε το προϊόν που έχετε ζητήσει. Ειδικότερα, αν πραγματοποιήσετε μια αγορά στον δικτυακό μας τόπο ή συμμετάσχετε σε μια προωθητική ενέργεια, θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες επικοινωνίας που μας δίνετε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την αγορά ή την προωθητική ενέργεια.

  Σε πολλές περιπτώσεις, για να χρησιμοποιήσετε ορισμένα στοιχεία στην ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να χρειαστεί να παράσχετε στην SpitiStyle.gr πρόσθετα δεδομένα ή ειδικότερη συναίνεση για τη χρήση συγκεκριμένων στοιχείων με ορισμένο τρόπο. Για παράδειγμα προκειμένου να μοιραστείτε περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να χρειαστεί να παράσχετε τα στοιχεία σύνδεσης με τους λογαριασμούς σας στα μέσα αυτά.

Επίσης άλλοι σκοποί χρήσης των προσωπικών στοιχείων που συλλέγουμε μπορεί να είναι:

 1. Για την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις εκδηλώσεις μας καθώς και για άλλους σκοπούς προώθησης.
 2. Για τη λειτουργία, βελτίωση και διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
 3. Για την προστασία δικαιωμάτων, περιουσιακών στοιχείων ή ασφάλειας, δικών μας ή τρίτων.
 4. Για σκοπούς γενικής έρευνας και ανάλυσης.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας SpitiStyle.gr έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, διόρθωσης ή διαγραφής τους, φορητότητας, περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία τους και άρσης  της συγκατάθεσής τους για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies και την επεξεργασία των δεδομένων τους.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@spitistyle.gr.

 Σε κάθε περίπτωση, η SpitiStyle.gr ζητάει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και πελατών της πάντα με σεβασμό σε αυτά, στους νόμους που διέπουν τη διαδικασία και με τη σύμφωνη γνώμη των επισκεπτών ή πελατών της.

 1. Πρωτόκολλά Ασφαλείας :

  Η SpitiStyle.gr προκειμένου να παρέχει μια απόλυτα ασφαλή και ξέγνοιαστη εμπειρία χρήσης στους πελάτες της έχει προβεί στη διασφάλιση της ιδιωτικότητας των στοιχείων τους. Αυτό το επιτυγχάνει μέσα από την τεχνολογία SSL – (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL βασίζεται σε ένα κωδικό κλειδί (session key) για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της σύνδεσης SSL. O server αποκωδικοποιεί το κλειδί ασφαλείας χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό του κλειδί και πραγματοποιεί μια ασφαλή σύνδεση). Επίσης για τη μέγιστη ασφάλεια κατά τη τοποθέτηση πληροφοριών των πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών σας, η εταιρεία μας δημιουργεί μέσω redirect ένα σύνδεσμο ώστε να σας μεταφέρει στο περιβάλλον της τράπεζας Eurobank. Η πρόσβαση στα συστήματα της Eurobank προστατεύεται με τεχνολογία Firewall. Το Firewall επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών και τον αποκλεισμό άλλων. Επιπλέον, εμποδίζει μη αναγνωρισμένους χρήστες να αποκτούν πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες.

 1. Διετής Νομική Εγγύηση :

 Με βάση την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα προϊόντα που εμφανίζονται στο www.SpitiStyle.gr καλύπτονται από διετή εγγύηση. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής θεωρεί ότι ένα προϊόν το οποίο αγοράστηκε από την εταιρεία μας είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στη διαφημιζόμενη εμφάνιση ή λειτουργία, έχει τη δυνατότητα εντός της διετίας από την ημερομηνία αγοράς, να το επιστρέψει και στη συνέχεια η SpitiStyle θα αναλάβει τη διαδικασία εξακρίβωσης ή μη των λεγόμενων του πελάτη.
Σε περίπτωση που το προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό λόγω κατασκευής, τότε ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει επιδιόρθωση του προϊόντος ή αντικατάσταση του, ή μείωση της τιμής ή επιστροφή του προϊόντος και πλήρη επιστροφή του ποσού που κατέβαλε.
Σε περίπτωση που το προϊόν δεν αποδειχθεί ελαττωματικό τότε η SpitiStyle θα επιστρέψει το προϊόν στον καταναλωτή.
Επίσης, στην περίπτωση που ο πελάτης αποστείλει ένα ελαττωματικό προϊόν στο κατάστημα, τότε πληρώνει ο ίδιος τα έξοδα αποστολής. Αν το προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό, τότε τα έξοδα αποστολής οφείλει το κατάστημα να τα αποζημιώσει στον πελάτη.

 1. Πολιτική Επιστροφών :

  Στη SpitiStyle.gr θέλουμε οι πελάτες μας να έχουν μια ευχάριστη εμπείρια online shopping για αυτό και έχουμε υιοθετήσει μια ευέλικτη πολιτική επιστροφών, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και τους όρους των προμηθευτών των προϊόντων που εμπορευόμαστε.

Το προϊόν πρέπει να έχει αγοραστεί αποκλειστικά από την SpitiStyle.gr

Διαδικασία Επιστροφών :

  Επιστροφές προϊόντων μπορούν να γίνουν δεκτές μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

  Σε περίπτωση που παραλάβετε ελαττωματικό προϊόν ή λάθος προϊόν (δηλαδή προϊόν το οποίο δεν έχετε παραγγείλει) ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία :

 • Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω email για την παρουσίαση του προβλήματος και για διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία.
 • Σε περίπτωση που το πρόβλημα παρουσιάζεται στο προϊόν (ελαττωματικό) τότε είναι απαραίτητη η αποστολή φωτογραφίας του ελαττώματος μέσω email για να επιβεβαιώσουμε την αντικατάσταση του με τον προμηθευτή.
 • Συμπληρώνετε το έντυπο επιστροφής που θα βρείτε εδώ και το αποστέλλεται μέσω email στο returns@spitistyle.gr .
 • Αποστέλλετε το προϊόν με τους δύο εξής τρόπους ανάλογα τον λόγο επιστροφής :
 • Σε περίπτωση επιστροφής λόγω ελαττώματος η αποστολή γίνεται με την μεταφορική εταιρεία – Courier με την οποία παραλάβατε το προϊόν και η χρέωση είναι του παραλήπτη (SpitiStyle.gr).
 • Σε περίπτωση επιστροφής για αγορά διαφορετικού προϊόντος, εφόσον εσείς επιλέξατε λάθος προϊόν, η χρέωση επιβαρύνει τον αγοραστή οπότε και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την μεταφορική εταιρεία – Courier της επιλογής σας με χρέωση αποστολέα (πελάτη/χρήστη). Σε περίπτωση που ο αποστολέας (πελάτης/χρήστης) δεν εξοφλήσει το κόστος μεταφορικών κατά την επιστροφή του προϊόντος προς αλλαγή η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή από τη μεταφορική εταιρεία.

  Γενικοί κανόνες και όροι επιστροφών :

  Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει δεκτό προϊόν το οποίο δεν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει:

              -Να μην έχει πλυθεί

              -Να μην έχει χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο

              -Να έχει όλα τα ταμπελάκια του και

              -Να μην έχει καταστραφεί η συσκευασία του.

Για λόγους υγιεινής δεν γίνονται δεκτές επιστροφές σε:

              -Μαξιλάρια, μάσκες (εφόσον έχει ανοιχθεί η συσκευασία τους)

Επιστροφή χρημάτων γίνεται MONO στη περίπτωση ελλαττωματικού προϊόντος (εφόσον ο πελάτης δεν επιθυμεί την αντικατάσταση του προϊόντος), ή στην περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση. (Λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορείτε να βρείτε παρακάτω)

      Δικαίωμα υπαναχώρησης :

(βάσει του ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε δυνάμει της Υ.Α. Ζ1/891/2013 -ΦΕΚ Β 2144/2013)

O καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση (αγορά) αναιτιολόγητα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παράδοσης του/των προϊόντων.

  Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο – ΕΛ.ΤΑ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο info@spitistyle.gr). Εμείς με τη σειρά μας θα σας ενημερώσουμε άμεσα για τη λήψη και αποδοχή της υπαναχώρησης μέσω email.

  Εάν υπαναχωρήσετε από την σύμβαση πρέπει να επιστρέψετε το/τα προϊόντα στην κατάσταση που τα παραλάβατε μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης. Το προϊόν πρέπει να μην έχει πλυθεί, να μην έχει χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, να έχει όλα τα ταμπελάκια του και να μην έχει καταστραφεί η συσκευασία του. Δεν μπορεί να γίνει επιστροφή χρημάτων, εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί μετά το άνοιγμά του ή εάν είναι κατεστραμμένο.  Η επιστροφή γίνεται στον προμηθευτή (SpitiStyle.gr) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία παραλάβατε το προϊόν. Στην περίπτωση αυτή  επιβαρύνεστε με το άμεσο κόστος-δαπάνη επιστροφής των αγαθών.

  Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον προηγουμένως ο πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρεία μας (SpitiStyle.gr) για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν, καθώς και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του.

Η εταιρεία μας θα εκτελέσει την επιστροφή χρημάτων του κόστους του/των προϊόντων με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και αφού έχει γίνει η παραλαβή του/των προϊόντων από την εταιρεία μας.

Εσείς φέρετε την ευθύνη για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών ως αποτέλεσμα διαχείρισης τους άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας τους όπως θα γινόταν σε ένα οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα.

Σε κάθε περίπτωση η spitistyle.gr δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση, αλλοίωση ή οποιαδήποτε επιβάρυνση του προϊόντος από τη μεταφορική εταιρία.

*Κάθε αγορά με έκδοση τιμολογίου αποτελεί σύμβαση μεταξύ δύο συμβαλλόμενων με αντικείμενο την απόκτηση προϊόντων που προορίζονται για επαγγελματική και όχι προσωπική χρήση. Δεδομένου ότι το SpitiStyle έχει αποστείλει το σωστό προϊόν, το οποίο δεν παρουσιάζει κάποιο κατασκευαστικό ελάττωμα, η σύμβαση δεν παρέχει στον αγοραστή το δικαίωμα υπαναχώρησης. Τα παραπάνω προκύπτουν από το 1α παρ. 1 του ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών.*

 1. Ακύρωση Παραγγελίας


Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, με αποστολή e-mail στο info@spitistyle.gr, είτε καλώντας στο 210-9597750. Ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της παραγγελίας σας θα σας ενημερώσουμε για τις επιλογές που έχετε.

 1. Καθυστέρηση Παραγγελίας :

Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας. Η SpitiStyle.gr συνεργάζεται με επώνυμες και αξιόπιστες εταιρείες, υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου μια παραγγελία μας μπορεί να καθυστερήσει στο τελωνείο ή στη μεταφορά , με αποτέλεσμα να μην το έχουμε στις αποθήκες μας όταν υπολογίζουμε. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς αυτό το προϊόν ή να το αντικαταστήσετε επιλέγοντας κάποιο άλλο.

 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 Η αποστολή των προϊόντων μας γίνεται μέσω των ΕΛ.ΤΑ. Courier και επιλεγμένων μεταφορικών εταιρειών (σε περίπτωση μεγαλύτερου όγκου προϊόντων) εντελώς δωρεάν για παραγγελίες με αξία ίση ή μεγαλύτερη των 29.00€. Για Παραγγελίες με αξία μικρότερη των 20.00€ η τιμή των μεταφορικών διαμορφώνεται στα 2.90€. Το κόστος της αντικαταβολής ανέρχεται στα 2.00€ ανεξαιρέτως του κόστους της παραγγελίας.

Σημείωση:* Τα προϊόντα που αποστέλλονται λόγω αλλαγής/αντικατάστασης προϊόντος από αρχική η επαναληπτική παραγγελία δεν τυγχάνουν των δωρεάν μεταφορικών. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αλλαγή προϊόντος επιβαρύνεται με 2.90€ κόστος μεταφορικών για παραγγελίες που το κόστος/διαφορά αλλαγής είναι μικρότερο των 29.00€. *

Η παραγγελία σας αρχίζει να επεξεργάζεται την επόμενη ημέρα από την καταχώρηση της για όλους τους κωδικούς που δεν αναφέρονται με την ένδειξη ”άμεση παραλαβή”.


Τα προϊόντα που αποστέλλονται μέσω μεταφορικής εταιρείας παραδίδονται στο πεζοδρόμιο, εφόσον βρίσκεστε εντός αστικού κέντρου. Σε περίπτωση δυσπρόσιτης περιοχής η παραλαβή θα γίνεται από τα γραφεία της μεταφορικής εταιρείας που βρίσκεται στην περιοχή σας. Για την αποστολή μέσω μεταφορικής εταιρείας η πληρωμή γίνεται είτε με τραπεζική κατάθεση είτε με εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας.

  Aποστολές πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής, και αργιών.

  Η αποστολή των παραγγελιών θα γίνεται εντός 15 εργάσιμων ημερών για όλες τις κατηγορίες, από την ημερομηνία παράδοσης της παραγγελίας στη μεταφορική εταιρεία.

Για τυχόν καθυστέρηση της παράδοσης της παραγγελίας σας λόγω ανυπέρβλητων κωλυμάτων ή ανωτέρας βίας (έντονα καιρικά φαινόμενα, απεργίες, διακοπή συγκοινωνιών, ακτοπλοϊκών ή αεροπορικών γραμμών, κλπ) δεν φέρει ευθύνη η εταιρία μας, ωστόσο σε κάθε περίπτωση θα ενημερωθείτε άμεσα για τυχόν αδυναμία παράδοσης εντός της ως άνω προθεσμίας και θα δρομολογηθεί η παράδοση της παραγγελίας σας με αυστηρή προτεραιότητα. Επίσης σε περίπτωση αιφνίδιας έλλειψης συγκεκριμένου προϊόντος θα σας καλέσουμε άμεσα και θα είμαστε σε πλήρη επικοινωνία με εσάς ώστε να σας ενημερώσουμε για τη νέα ημερομηνία παραλαβής και αποστολής του συγκεκριμένου προϊόντος .

Τα προϊόντα συσκευάζονται σε σακούλα μεταφοράς και σφραγίζονται μέσω θερμοκόλλησης, στη περίπτωση ανοιχτού πακέτου την ευθύνη φέρει η μεταφορική εταιρεία και θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να λυθεί το πρόβλημα άμεσα. Τα πιο ογκώδη προϊόντα όπως (μαξιλάρια, παπλώματα, κουβερτοπαλώματα κτλπ) θα παραδίδονται σε αεροστεγή συσκευασία και κενό αέρος εντελώς δωρεάν. Προτείνουμε να ΜΗΝ σκίσετε τη σακούλα αλλά να τη χρησιμοποιήστε για την αποθήκευση των αντίστοιχων ειδών σε κενό αέρος με τη χρήση ηλεκτρικής σκούπας για εξοικονόμηση χώρου.

  Σε όλες τις αναγραφόμενες τιμές στον ιστότοπο της εταιρίας μας συμπεριλαμβάνεται η αξία του νόμιμου ΦΠΑ. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, σας αποστέλλεται αυτόματα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενημέρωσης περί της λήψης και καταχώρησης της παραγγελίας σας, όπου θα αναγράφονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Κατόπιν ελέγχου της παραγγελίας και της διαθεσιμότητας των παραγγελθέντων προϊόντων σας αποστέλλεται άμεσα e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση, πριν την αποστολή του e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας από την εταιρία μας η σύμβαση πώλησης θεωρείται μη κατηρτισμένη.
  Μέσα στη διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας υπάρχει δυνατότητα να αποφασίσετε εάν επιθυμείτε να
εκδοθεί απόδειξη ή τιμολόγιο. 
Με την παραλαβή της παραγγελίας σας θα λαμβάνεται το νόμιμο παραστατικό που επιλέξατε, όπου θα αναγράφονται αναλυτικά η αρχική τιμή (χωρίς τον υπολογισμό ΦΠΑ), η αξία ΦΠΑ, και η τελική τιμή, δηλαδή η τιμή όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τον συνυπολογισμό του ΦΠΑ και τον υπολογισμό τυχόν τρέχουσας έκπτωσης στην περίπτωση που ένα προϊόν διατίθεται σε προσφορά ή με έκπτωση.

Σε κάθε περίπτωση η SpitiStyle.gr δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση, αλλοίωση ή οποιαδήποτε επιβάρυνση του προϊόντος από τη μεταφορική εταιρία.

 1. Τρόποι Πληρωμής
 • Με απ’ευθείας χρέωση πιστωτικής η χρεωστικής κάρτας
 • Με κατάθεση σε κάποιον από τους λογαριασμού μας
 • Με αντικαταβολή και πληρωμή του αντίτιμου της παραγγελίας κατά τη στιγμή της παραλαβής της. (Κόστος 2.00€)

*Εξαιρούνται παραγγελίες με αξία ίση ή μεγαλύτερη των €150, παραγγελίες με προϊόντα που κατασκευάζονται σε ειδικές διαστάσεις και παραγγελίες μεγάλου όγκου/διάστασης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο χρήστης πρέπει να καταβάλει ώς προκαταβολή, για την έναρξη εκτέλεσης της παραγγελίας, το 30% της συνολικής της αξίας μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Η εξόφληση της γίνεται την ημέρα της αποστολής της.*

IBAN Τραπεζών :

Eurobank                   : GR 6702 6022 0000 0950 2009 9339

Εθνική Τράπεζα       : GR 6601 1017 1000 0017 1005 6510 4

AlphaBank                 : GR 9801 4039 0039 0002 0020 0758 0

Τράπεζα Πειραιώς  : GR 8101 7210 2000 5102 1010 3653 2

Με κάθε σας παραγγελία θα λαμβάνεται το νόμιμο παραστατικό (απόδειξη ή τιμολόγιο) όπου θα αναγράφονται ξεκάθαρα το πληρωτέο ποσό όπως επίσης και η αρχική και τελική τιμή (τιμή μετά έκπτωσης) όταν πρόκειται για προϊόν σε προσφορά ή έκπτωση.

 1. Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών – ΕΕΔ

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Παυλίδης Στυλιανός Ατομική Επιχείρηση
Διεύθυνση : Δοϊράνης 92, Καλλιθέα, Αττικής
ΑΦΜ : 141088260
ΔΟΥ  : Καλλιθέας
ΓΕΜΗ : 156368903000
Τηλέφωνο : +302109597750
Email : info@spitistyle.gr